Xổ số mở thưởng ngày hôm nay
XSMN 16h15' XSMT 17h15' XSMB 18h15'
• Tây Ninh• An Giang• Bình Thuận • Quảng Bình• Bình Định• Quảng Trị • Miền Bắc

Xổ số Power 6/55  Thứ năm  11-11-2021

 • 03
 • 35
 • 37
 • 41
 • 45
 • 49
 • 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 115.517.111.250
Jackpot 2 0 3.000.000.000
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000

Xổ số Power 6/55  Thứ Ba  09-11-2021

 • 12
 • 25
 • 26
 • 47
 • 51
 • 53
 • 16
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng Giá trị giải
Jackpot 1 0 111.103.646.250
Jackpot 2 0 3.466.269.050
Giải 1 0 40.000.000
Giải 2 0 500.000
Giải 3 0 50.000
Bình luận